News
Events
Iunie 2022
LuMaMiJoViDu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Sponsors

Sponsorul nostru principal

Proiectul de cooperare transnaţionala “Drumul comercial al boilor”

St. Agatha, 11.07.2009

 

Convenţie de cooperare

 

Următorii parteneri semnează aceasta convenţie de cooperare:

 

Germania:

GAL Wittelsbacher Land

GAL Dachau AGIL

GAL Altbayerisches Donaumoos

 

Austria:

GAL Sauwald

GAL Hausruck Nord

GAL Eferding

GAL Linz Land

GAL Pramtal

 

Ungaria:

GAL Bihar-Sarret Osszefogas Videkfejlesztesi Nonprofit Kt.

GAL Hortobágy LEADER Nonprofit Kft

GAL Hajduvolgy-Korosmente Tersegfejleszteseert Kozhasznu Egyesulet

GAL Felso-Tisza-volgyi Akciocsoport Egyesulet

 

Prezentare generala

 

Revitalizarea vechiului drum al boilor reprezintă pentru toate tarile participante refacerea unui vechi drum comercial, care are ca scop nu numai dezvoltarea turismului si vânzarea de produse specifice regiunilor peste graniţele regiunilor proprii, dar si un schimb de experienţa pentru întreprinderile mici si mijlocii.

 

 La întâlnirile din anul 2008 la Friedberg, in apropiere de Augsburg, si in sudul Ungariei s-au prezentat date si fapte referitoare la tranzitul istoric al boilor din Ungaria prin Austria pentru aprovizionarea cu carne a oraşelor din sudul Germaniei. Este evident ca traseele de mânare a vitelor s-au desfăşurat pe mai multe secole (cca. 1250-1760) pe teritoriile din nordul si sudul Dunarii.

 

In regiunea Wittelsbacher Land (Germania) s-au pus in aplicare deja câteva proiecte regionale pentru prezervarea aspectelor istorice, la fel si in Ungaria (Hortobagy) exista de mai multi ani iniţiative remarcabile.

 

Aceste date motivează susnumitele regiuni Leader sa colaboreze intr-un proiect integral european. Multe din cunoştinţele despre drumul boilor (de ex. in Austria) s-au pierdut si trebuiesc refăcute cu migala prin coordonarea unor fragmente disparate. Alături de reconstituirea istorica exista un potenţial agro-turistic remarcabil, care trebuie construit si dezvoltat prin prezenta cooperare.

 

Având in vedere ca proiectul se iniţiază si derulează prin prisma actuala in cadrul programului Leader, se vor folosi pentru continuarea, respectiv dezvoltarea proiectului, condiţiile impuse de programul Leader, in special referitor la modalităţile de promovare. In acest sens trebuie avute in vedere posibilităţile de promovare specifice pe plan naţional (tari) si pe plan regional (land-uri).

Conform prevederilor programului Leader se are in vedere o dezvoltare Bottom Up. Astfel pot fi puse in practica si promovate numai acele masuri care se bazează pe sfera de interese a participanţilor din regiune. Managerii Leader se afla la dispoziţia GAL-urilor pentru formarea reţelei, coordonare si dezvoltarea proiectului in cadrul sarcinilor ce le revin si suporta din cheltuielile proprii diverse costuri cum ar fi cele de calatorie sau/si pentru materiale de birou.

 

Dezvoltarea proiectului

In dezvoltarea proiectului se au in vedere aspectele parţiale, respectiv proiectele parţiale referitoare la conţinut sau locaţie:

 

A)   Referitor la conţinut:

 1. Cercetări istorice
 2. Turism
 3. Agricultura
 4. Cultura
 5. Meseriaşi
 6. Marketing
 7. Şcolarizare
 8. ….

 

B. Referitor la locaţie sau organizare:

1. Activităţile unui singur GAL

2. Cooperarea pe plan naţional (activităţile mai multor GAL-uri intr-un land federal respectiv intr-o tara)

3. Cooperare transnaţionala

 

Aici apar diferenţe substanţiale, deoarece in unele GAL-uri respectiv regiuni exista deja o activitate îndelungata si s-au implementat proiecte remarcabile (Wittelsbacher Land, Hortobagy), in timp ce in Austria de exemplu nu s-a clarificat, respectiv nu s-a atestat ştiinţific daca s-au mânat intr-adevăr cirezile de vite prin regiune.

 

Convenţie de cooperare

Prin prezenta convenţie de cooperare s-a convenit următoarea modalitate de lucru:

 

 1. Prelucrarea istorica – înfiinţarea unei comisii a istoricilor

GAL-urile partenere din cele trei tari isi desemnează fiecare istoricii disponibili pentru proiect (cercetători ai patriei, istorici, scoli, institute, responsabili ai unor parcuri naţionale, experţi…) pentru comisie care se vor obliga sa:

a.)  susţină in totalitate conţinutul muncii din comisie si sa acorde eventual osteneala, in măsura in care s-a convenit in prealabil asupra acesteia

b.)  ofere deschis si direct toate informaţiile si cunoştinţele tuturor regiunilor partenere respectiv sa le prezinte oficial in internet

c.)   daca se vor dezvolta masuri, care generează cheltuieli eligibile prin programul Leader, GAL-ul se obliga sa asigure conformitatea corespunzătoare si – daca este asigurata generarea de mijloace proprii – sa înainteze cererea de proiect ordonatorului de credit competent

d.)  sa faciliteze redactarea unui raport final in forma electronica sau tipărita si sa-l aducă la cunoştinţa partenerilor locali din comune, turism si agricultura.

 

 1. Analiza potenţialului turistic si agrar, împreuna cu implementarea concluziilor acesteia, pe baza rezultatelor comisiei istoricilor

 

In tara fiecăruia dintre parteneri exista instituţii de coordonare a turismului sau agriculturii cum ar fi federaţiile regionale/ supraregionale, organizaţiile federale si/sau naţionale si organizaţiile guvernamentale.

 

GAL-urile partenere din cele trei state se obliga, după prelucrarea si strângerea datelor si evidentelor istorice, sa intre in legătura cu organizaţiile de coordonare locala pentru efectuarea unei analize de potenţial.

 

Rezultatele acestei analize vor fi integrate intr-un raport naţional si asimilate intr-o întâlnire resp. workshop transnaţional in vederea prelucrării unor eventuale masuri de implementare.

 

Fiecare GAL se obliga, pe măsura posibilităţilor, sa întreprindă tot ce este necesar in propriu GAL pentru implementarea masurilor stabilite de comun acord, respectiv sa asigure conformitatea corespunzătoare in propriul GAL la eventuala apariţie a unor noi cereri de finanţare din programul Leader – in cazul in care sunt asigurate mijloacele proprii – sa efectueze la rândul sau o cerere similara la forurile competente pe plan local.

 

 1. Şcolarizare, instruire, transfer de cunoştinţe

In cadrul masurilor de implementare posibile GAL-urile participante se obliga sa participe si la proiecte de şcolarizare, formare si transfer de cunoştinţe pe plan local, regional sau transnaţional in funcţie de necesitaţi.

 

 1. Formarea reţelei si marketing

GAL-urile partenere se obliga la formarea unei reţele transnaţionale.

Aceasta presupune:

 • Birourile GAL-urilor respectiv ale altor parteneri sunt plăcile turnante intre activităţile transnaţionale si regionale, respectiv personalităţile implicate.

Managementul Leader respectiv cel regional sau alţi parteneri se obliga sa conducă o activitate activa pentru formarea reţelei si sa transmită toate informaţiile ce apar câtre personalităţile regionale respectiv locale si sa raspandeasca propriile informaţii prin reţeaua transnaţionala.

Exemple:

 • O invitaţie internaţionala către toate firmele din domeniul gastronomiei este transmisa de birourile GAL tuturor restaurantelor din regiune
 • Are loc o reprezentaţie la nivel local cu tema „Drumul comercial al boilor” care se publica in reţeaua transnaţionala si sunt comunicate rezultatele

 

 • Instalarea si întreţinerea unei pagini de web naţionale

 

Pe baza unei cooperări la nivel naţional se va implementa o pagina de web naţionala, prin care se vor publica toate reprezentaţiile, descoperirile istorice si alte informaţii.

Aceste pagini de web se vor afla in legătura prin linkuri, pentru un schimb de informaţii.

Scopul este acela de a folosi O SINGURA pagina transnaţionala de web in mai multe limbi. In acest scop fiecare tara va nominaliza un responsabil, care se ocupa împreuna cu ceilalţi responsabili de implementarea proiectului de pagina web.

 

 • Participarea, respectiv organizarea de întâlniri naţionale si internaţionale.

Pentru implementarea masurilor 1-3 se va organiza un orar cu numărul de întâlniri pentru o durata de timp care urmează a fi stabilita. Fiecare GAL are posibilitatea, sa preia cheltuielile in calitate de gazda sau participant pe baza convenţiei transnaţionale si sa le deconteze la propriile agenţii regionale. Având in vedere ca exista diferenţe pe plan naţional pentru accesarea programelor de promovare responsabilitatea revine GAL-urilor, respectiv responsabilului cooperării naţionale si nu este o componenta a cooperării transnaţionale. Cheltuielile pentru întâlnirile referitoare la proiect vor fi decontate de proiectul in cauza.

 

Organizarea

 1. Regiunea Lead naţionala:

Este desemnat ca regiune „Lead” acel GAL, care a fost desemnat de regiunile partenere cu rolul oficial de conducere a proiectului.

In cadrul cooperării naţionale fiecare stat desemnează o regiune LEAD, care este punctul de intersecţie pentru conducerile pe plan naţional si care reprezintă si celelalte regiuni.

 

Modalitatea de finanţare si resursele de personal pentru regiunea Lead sunt de acoperit si găsit pe plan naţional si nu constituie obiectul cooperării transnaţionale.

 

Regiunile Leader sunt obligate sa se implice in activitatea transnaţionala, sa discute informaţiile si hotărârile cu regiunile aflate in parteneriat pentru o coordonare si decizie pe plan naţional.

 

 1. Regiunea LEAD transnaţionala respectiv localizarea coordonării transnaţionale:

Pentru fazele de proiect descrise mai sus „prelucrarea datelor istorice”, „analiza potenţialului turistic”si ‚reţeaua transnaţionala”nu se are in vedere amenajarea unui centru propriu de coordonare transnaţionala, pentru ca exista o structura maleabila si eficienta de organizare a regiunilor LEAD.

 

Daca se vor dezvolta totuşi proiecte, respectiv masuri (de exemplu o cooperare in domeniul turismului), care vor necesita o regiune LEAD transnaţionala, respectiv un centru de coordonare european, se va infiinta aceasta regiune special pentru proiectul respectiv. Diversele cheltuieli implicate de existenta acestui centru se vor lua in calcul la elaborarea cererii de proiect sau de program de promovare si nu vor fi in nici un caz obiectul colaborării transnaţionale generale descrise mai sus.

 

Diversele cheltuieli materiale sau de consiliere pentru coordonarea transnationala in cadrul convenţiei generale de cooperare sunt considerate ca un proiect. Daca apar asemenea cheltuieli ele trebuiesc bugetate in prealabil de GAL-urile responsabile (de ex. organizarea de evenimente externe, moderări, traducerea unui work shop) respectiv de regiunile Lead prin solicitarea finantarii la forurile responsabile pe plan national, cu exceptia cazurilor cand se poate apela la programe EU de promovare, care implementeaza si proiecte transnationale pentru care asigura finantarea.

 

 1. Planificarea in timp

Mai trebuie definita planificarea exacta in timp (vezi punctul 3c ”reteaua”), in conditiile in care conventia de cooperare inceteaza automat dupa perioada de promovare LE 07-13 cel mai tarziu in anul 2015 (=2013 + 2 ani de incheiere a finantarii) iar o noua perioada de promovare ar trebui reinnoita. Conventia de cooperare inceteaza de asemenea daca toate GAL-urile participante semneaza o noua conventie.

 

Pentru fazele de proiect susamintite unt prevazute urmatoarele planificari in timp:

 • 2009-2010: prelucrarea istorica a datelor pana la elaborarea unui raport final transnational, dupa aceea pot continua bineintele cercetarile istorice
 • 2009-2011: dezvoltarea initiativelor regionale in domeniul turismului si agrar pe baza datelor istorice (trasee locale, fortarea productiei de carne de vita si folosirea acesteia in gastronomie, cautarea de parteneri potentiali in domeniul agrar si turistic, stabilirea prioritatilor locale…)
 • 2011-2015: masuri de scolarizare si perfectionare pe plan transnational
 • 2010-2011: analiza potentialului agroturistic national si transnational si dezvoltarea de proiecte pe baza informatiilor istorice si a initiativei regionale
 • 2011-2015: implementarea proiectelor avizate pe plan regional si transnational
 • 31.12.2013: ultima data pentru inaintarea de proiecte Leader
 • 2009-2015: Constructia unui web site (national/transnational) si dezvoltarea unei activitati intense in retea

 

Drepturi si obligatii

 

Toti partenerii de proiect au aceleasi drepturi si obligatii. Denumirile folosite, notiunile, recunoasterile, informatiile si alte chestiuni ideale sunt la dispozitia tuturor partenerilor si pot fi utilizate fara restrictii, fara ca vreun partener sa revendice dreptul la proprietate in mod unilateral.

 

Utilizarea unui logo comun se pune la dispozitia partenerilor de catre creator, in mod  gratuit si nelimitat, in masura in care exista o legatura indiscutabila cu proiectul „drumul transnational al boilor”. Transformarile sau modificarile fara acordul explicit al creatorului sunt interzise.

 

Conventia poate – in masura in care nu exista alte alte obligatii sau contracte de exemplu sub forma unui contract de promovare care implica alte legaturi- fi unilateral reziliata la 31.12. al fiecarui an calendaristic. In cazul unei grave supraindatorari restul partenerilor pot decide in unanimitate excluderea datornicului. Baza pentru aceasta o constituie legea asocierii din tara in care a aparut respectivul conflict.

 

LEADER – sau alte grupuri de actiune locale pot, daca doresc, sa solicite in scris respectivei regiuni LEAD modificarea conventiei pentru includerea lor ulterioara in acest parteneriat. Prin cererea in scris grupul de actiune locala se declara de acord cu intregul continut al prezentei conventii la aderare.

 

Conventie de cooperare

Prin semnarea conventiei reprezentantii institutiilor participante se declara de acord cu continutul conventiei si asigura participarea la proiectul de cooperare transnationala, gasirea mijloacelor proprii necesare si respectarea resurselor de timp disponibile.

 

Aceasta conventie este impreuna cu raportul final al conferintei de la St. Agatha baza pentru activitatile viitoare din proiect si eventualele cereri de proiect adresate programului LEADER.

 

St. Agatha, 11.07.2009

 

 

Semnatari:

 

Germania:

GAL Wittelsbacher Land (Matthias Feiger)

GAL Altbayerisches Donaumoos (Dr. Stephan)

GAL Dachau AGIL (Eva Rehm)

 

Austria:

GAL Sauwald (Thomas Müller)

GAL Hausruck Nord (Primar Kurt Kaiserseder)

GAL Eferding ( Mag. Gerlinde Grubauer)

GAL Linz Land (Isolde Fürst)

GAL Pramtal (Jochannes Schaurecker)

 

Ungaria:

GAL Bihar-Sarret Osszefogas Videkfejlessztesi Nonprofit Kft

GAL Hortobágy LEADER Nonprofit Kft. (Pál Kovács)

GAL Hajduvolgy-Korosmente Tersegfejlesszteseert Kozhasznu Egyesulet

GAL Felso-Tisza-volgyi Akciocsoport Egyesulet (Dr. Béla Kelemen)